ท่านผู้หญิง บุตรี วีระไวทยะ เล่าให้ฟัง . . .

พ่อพาพี่สมชนกไปทอดกฐินที่วัด และนอนค้างอยู่ 3 คืน เมื่อ 80 ปีที่แล้วเรือเอี้ยมจุ๊น นั้น พี่สมชนกนอน กับเจ้าพี่หญิงพรรณเพ็ญแข

และ หม่อมแช่มของเส็ดจปู่ ท่านลุงสมัยเฉลิม ท่านป้หญิงรัสาทิศ และพ่อหลังคาเรือไม่เหลือแล้ว

เรือเอี้ยมจุ๊น ขนสี่งก่อสรางไปวัด เรือ 4 แจวเจ้าจอมใช้ไปวัด จากวังเสด็จปู่

และจากบ้านที่คลองมอญ ลึกเข้าไป ที่สร้างวัดครั้งแรกก่อนย้ายมาที่ปัจจุบัน เพราะใกล้ชุมชนมากกว่า

นั่งเรือมาทุกวันเพื่อฟังพระสวดมนตร์เป็นภาษามอญสวดไม่ดีก็ถูกเอ็ด และต้องสวดใหม่

 

61 8 17 Ship mom Klin A1

61 8 17 Ship mom Klin A2

61 8 17 Ship mom Klin A3

61 8 17 Ship mom Klin A4

61 8 17 Ship mom Klin A5

61 8 17 Ship mom Klin A6